Любовта осмисля всичко

Времето е пясъчен часовнк
безцеремонно отброяващ вечността.
Неумолим поток и сила
непризнаваща на хората властта.

Вярата е атомната сила
движеща човешките сърца.
Минала през огън и пленила
на милиони лоялността.

Любовта осмисля всичко
тайна е забулена, променяща света.
Болки, рани, смърт и кражба
ще отстъпят, ще се предадат.